Tham quan Nam đảo Phú Quốc bằng tàu | Thử làm ngư dân ngay trên boong tàu

2.279.000/ khách/ nhóm 6

Booking Tour

Tham quan Nam đảo Phú Quốc bằng tàu | Thử làm ngư dân ngay trên boong tàu

Duration: 3 ngày 2 đêm
Code: PQNT3SNSE
Route: DƯƠNG ĐÔNG – ĐÔNG ĐẢO – NAM ĐẢO – TÀU CÂU – LẶN BIỂN – CÂU CÁ – SINH THÁI BÃI TRƯỜNG