Tour đi tàu Nam đảo Phú Quốc | Thưởng thức chiến lợi phẩm vừa đánh bắt

3.324.000/ khách/ nhóm 6

Booking Tour

Tour đi tàu Nam đảo Phú Quốc | Thưởng thức chiến lợi phẩm vừa đánh bắt

Duration: 3 ngày 2 đêm
Code: PQNT3SANA
Route: DƯƠNG ĐÔNG – ĐÔNG ĐẢO – NAM ĐẢO – TÀU CÂU – LẶN BIỂN – CÂU CÁ – SUNSET SANATO